•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

centrum aktywności ruchowej dla dzieci i dorosłych


Akademia Sportu MK wykorzystuje najnowsze metody w nauczaniu tenisa zgodne z programem Międzynarodowej Federacji Tenisowej. Specjalnie dla dzieci powstał program TENIS 10, który dostosowuje wielkość kortu, rodzaj piłek i sposób przeprowadzania treningu do wieku dziecka. Pozwala on dziecku na zdobywanie umiejętności na poszczególnych poziomach.

Poziom niebieski 4-6 lat, piłki z gąbki, kort pomniejszony. Rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej poprzez gry i zabawy. Oswojenie ze sprzętem piłką i rakietą. Nauka podstawowych umiejętności taktycznych (utrzymywanie piłki w korcie) oraz technicznych (tzw. czucie piłki oraz trafianie piłki przed sobą).

Poziom czerwony do 7-8 lat, piłki wolniejsze o 75% od żółtej, kort pomniejszony. Dalszy rozwój sprawności ogólnej oraz umiejętności praktycznych („gonienie” przeciwnika), oraz technicznych (prawidłowe chwyty oraz początki przyszłych „pełnych” uderzeń).

Poziom pomarańczowy do 9 lat, piłki wolniejsze o 50% od piłki żółtej, kort pomniejszony. Kontynuacja rozwoju sprawności ogólnej, zwłaszcza szybkości i zwinności. Młodzi tenisiści stosują różnorodne sposoby rozegrania akcji we wszystkich sytuacjach meczowych (tj. serwis, return, atak z dojściem do siatki, obrona, gdy przeciwnik atakuje z dojściem do siatki, obaj zawodnicy grają z głębi kortu z linii końcowej), a ich gra już przypomina „dorosły” tenis.

Poziom zielony do 10 lat, piłki 25% wolniejsze od żółtej, kort pełnowymiarowy. Dalszy rozwój sprawności ogólnej i podstawowych umiejętności technicznych. Utrwalenie prawidłowej techniki, praca nad bardziej zaawansowanymi uderzeniami oraz wszechstronnym stylem gry. Zawodnicy potrafią zastosować wszystkie podstawowe rozwiązania taktyczne (tj.: utrzymanie piłki w grze, zmuszania przeciwnika do biegania, wykorzystanie swoich silnych stron, tuszowanie słabych, zmuszanie przeciwnika do błędu poprzez wykorzystanie jego słabszych stron), w poszczególnych sytuacjach meczowych.

Poziom żółty powyżej 10 lat. Po przejściu wcześniejszych poziomów zawodnik jest gotowy do treningu i rywalizacji żółtą piłką na korcie o pełnych wymiarach.


Proponujemy treningi na poszczególnych poziomach w grupach maksymalnie 10 osobowych.
Czas trwania treningu 60 minut.


Prowadzimy monitoring postępów w nauce poprzez testy sprawności fizycznej oraz proponujemy nagrania video przedstawiające dzieci podczas treningów, co może być wspaniałą pamiątką w przyszłości.