•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

centrum aktywności ruchowej dla dzieci i dorosłych


Gimnastyka korekcyjna skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym niewymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Charakterystyczną cechą u dzieci młodszych jest wielka biologiczna potrzeba ruchu, która wpływa na tempo ich rozwoju motorycznego. Dlatego też ta dziecięca chęć do nieustannego poruszania się, zostaje w znakomity sposób wykorzystana przez instruktora na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. W wieku przedszkolnym szukamy u dzieci źródeł problemów z kręgosłupem, gdyż nie zakończył się jeszcze u nich proces kostnienia. Kręgosłup dziecka w tym wieku jest labilny, w związku z czym powinno się stosować ćwiczenia wpływające na ogólny rozwój organizmu, zwracając szczególną uwagę na kończyny dolne. Bardzo częstą wadą jest płaskostopie, od którego biorą początek wszystkie wady kręgosłupa oraz kolan. Dlatego tak istotnym jest kształtowanie stóp, gdyż prawidłowo wysklepione, mocne i zdrowe stanowią dobrą amortyzację dla rosnącego kręgosłupa.


Aktywność ruchowa dzieci przyczynia się więc w znaczącym stopniu do wzmocnienia odporności organizmu na szkodliwy wpływ czynników środowiskowych, a umiejętności ruchowe często wyznaczają pozycję dziecka w grupie rówieśniczej. Dlatego troska o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, o zapewnienie mu odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu jest działaniem na rzecz szeroko pojętego zdrowia dziecka – zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Przekazujemy wiedzę i umiejętności dotyczące zdrowych zachowań: jakie zabawy i ćwiczenia są potrzebne, jak siadać, stać, leżeć bawiąc się w przedszkolu i w domu.


Bardzo ważne jest, aby ćwiczenia były dla dziecka przyjemnością i źródłem radości. Dominującymi formami zajęć będą:


Zapewniamy bezpłatną ocenę postawy ciała metodą punktową według Tadeusza Kasperczyka oraz zestawy ćwiczeń domowych.
Zajęcia prowadzone są w maksymalnie 12 osobowych grupach.
Czas trwania zajęć: 45 minut.